ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▼ ตีบวก
1102 Sword อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 100 50 50 25 0 1 4 Yes
1105 Falchion อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 1,500 750 60 39 0 1 4 Yes
1108 Blade อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 2,900 1,450 70 53 0 1 4 Yes
1117 Katana อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 2,000 1,000 100 60 0 1 4 Yes
1202 Knife อาวุธ - มีด อาวุธ 50 25 40 17 0 1 4 Yes
1205 Cutter อาวุธ - มีด อาวุธ 1,250 625 50 30 0 1 4 Yes
1208 Main Gauche อาวุธ - มีด อาวุธ 2,400 1,200 60 43 0 1 4 Yes
1264 Specialty Jur อาวุธ - กาต้า สองมือ 20 10 80 90 0 1 4 Yes
1302 Axe อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 500 250 80 38 0 1 4 Yes
1309 Orcish Axe อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 20 10 150 75 0 1 4 Yes
1352 Battle Axe อาวุธ - ขวานสองมือ สองมือ 5,400 2,700 150 80 0 1 4 Yes
1402 Javelin อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 150 75 70 28 0 3 4 Yes
1405 Spear อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 1,700 850 85 44 0 3 4 Yes
1408 Pike อาวุธ - หอกมือเดียว อาวุธ 3,450 1,725 100 60 0 3 4 Yes
1485 Battle Fork อาวุธ - หอกสองมือ สองมือ 20 10 70 112 0 3 4 Yes
1502 Club อาวุธ - กระบอง อาวุธ 120 60 70 23 0 1 4 Yes
1505 Mace อาวุธ - กระบอง อาวุธ 1,600 800 80 37 0 1 4 Yes
1602 Rod อาวุธ - คฑา อาวุธ 50 25 40 15 0 1 4 Yes
1702 Bow อาวุธ - ธนู สองมือ 1,000 500 50 15 0 5 4 Yes
1705 Composite Bow อาวุธ - ธนู สองมือ 2,500 1,250 60 29 0 5 4 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.25779 second(s). Number of queries executed: 7.