ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▼ ตีบวก
2202 Sunglasses ชุดเกราะ ส่วนหู 5,000 2,500 10 0 0 0 1 No
2204 Glasses ชุดเกราะ ส่วนหู 4,000 2,000 10 0 0 0 1 No
2546 Beach Manteau ชุดเกราะ มัพ 20 10 60 0 0 0 1 Yes
2607 Clip ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 10 0 0 0 1 No
2621 Ring ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 20 0 0 0 1 No
2622 Earring ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 20 0 0 0 1 No
2623 Necklace ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 20 0 0 0 1 No
2624 Glove ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 20 0 0 0 1 No
2625 Brooch ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 20 0 0 0 1 No
2626 Rosary ชุดเกราะ ประดับ 15,000 7,500 20 0 0 0 1 No
2627 Belt ชุดเกราะ ประดับ 20,000 10,000 120 0 0 0 1 No
2628 Novice Armlet ชุดเกราะ ประดับ 400 200 20 0 0 0 1 No
2647 Nile Rose ชุดเกราะ ประดับ 2 1 10 0 0 0 1 No
2658 Nile Rose ชุดเกราะ ประดับ 2 1 10 0 0 0 1 No
2669 RJC Necklace ชุดเกราะ ประดับ 30,000 15,000 10 0 0 0 1 No
2671 Bow Thimble ชุดเกราะ ประดับ 10,000 5,000 10 0 0 0 1 No
2701 Orleans's Glove ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 1 No
2702 Bison Horn ชุดเกราะ ประดับ 20 10 10 0 0 0 1 No
2703 Expert Ring ชุดเกราะ ประดับ 20 10 15 0 0 0 1 No
2714 Marvelous Pendant ชุดเกราะ ประดับ 0 0 10 0 0 0 1 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.3201 second(s). Number of queries executed: 7.