ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 181-200.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ▼ ตีบวก
1604 Wand อาวุธ - คฑา อาวุธ 2,500 1,250 40 25 0 1 2 Yes
1607 Staff อาวุธ - คฑา อาวุธ 9,500 4,750 40 40 0 1 2 Yes
1611 Arc Wand อาวุธ - คฑา อาวุธ 45,000 22,500 40 60 0 1 2 Yes
1622 Hypnotist's Staff อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 50 70 0 1 2 Yes
1624 Lich's Bone Wand อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 80 60 0 1 2 Yes
1645 Lich's Bone Wand อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 80 60 0 1 2 Yes
1646 La'cryma Stick อาวุธ - คฑา อาวุธ 20 10 50 30 0 1 2 Yes
1707 Great Bow อาวุธ - ธนู สองมือ 10,000 5,000 100 50 0 5 2 Yes
1710 Crossbow อาวุธ - ธนู สองมือ 17,000 8,500 90 65 0 5 2 Yes
1715 Arbalest อาวุธ - ธนู สองมือ 48,000 24,000 100 90 0 5 2 Yes
1716 Gakkung Bow อาวุธ - ธนู สองมือ 42,000 21,000 110 100 0 5 2 Yes
1723 Luna Bow อาวุธ - ธนู สองมือ 20 10 200 100 0 5 2 Yes
1740 Nepenthes Bow อาวุธ - ธนู สองมือ 20 10 100 105 0 5 2 Yes
1745 Falken Blitz อาวุธ - ธนู สองมือ 0 0 100 100 0 5 2 Yes
1803 Knuckle Dusters อาวุธ - สนับมือ อาวุธ 25,000 12,500 45 50 0 1 2 Yes
1805 Studded Knuckles อาวุธ - สนับมือ อาวุธ 32,000 16,000 45 65 0 1 2 Yes
1810 Claw อาวุธ - สนับมือ อาวุธ 67,000 33,500 50 86 0 1 2 Yes
1812 Finger อาวุธ - สนับมือ อาวุธ 58,000 29,000 50 97 0 1 2 Yes
1903 Mandolin อาวุธ - Musical Instrument อาวุธ 18,000 9,000 40 90 0 1 2 Yes
1905 Lute อาวุธ - Musical Instrument อาวุธ 24,500 12,250 50 105 0 1 2 Yes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.30509 second(s). Number of queries executed: 7.